Φωτογράφιση

Τρόφιμα | Προϊόντα | Επαγ. Χώροι
Photoshooting
Φωτογράφιση Προϊόντων

Η φωτογράφιση προϊόντων για έντυπους καταλόγους, social media και eshop γίνεται στον χώρο μας ή στον χώρο σας με ειδικό εξοπλισμό για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τις λήψεις αυτές τις επεξεργαζόμαστε ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη είτε αφαιρώντας το φόντο για τοποθέτηση σε κατάλογο, είτε προσθέτοντας το φόντο που χρειάζεστε για την δημιουργία θεματικής ενότητας.

Φωτογράφιση για Ετικέτες

Όταν σχεδιάζουμε ετικέτες και συσκευασίες για τα προϊόντα σας κάνουμε ειδική φωτογράφιση, όταν αυτό απαιτείται, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Φωτογράφιση Επαγγελματικών Χώρων

Η χρήση ελκυστικών φωτογραφιών του εσωτερικού χώρου της επιχείρησής σας είναι απαραίτητη για την προσέλκυση πελατών. Χρησιμοποιήστε τις φωτογραφίες αυτές για το site σας αλλα και τα social media.

Τυριά
Λάδι | Ελιές
Σοκολατάκια
Φωτογράφιση Προϊόντων
Φωτογράφιση Επαγγελματικών Χώρων